Noteikumi
Privātuma politika YumiTaxi (YumiDriver) autovadītājiem
YumiTaxi sia, reģistrācijas numurs 40203222413, adrese: Rīga,Jasmuižas iela 18 k-1 -34, LV-1021,Latvijā , ir datu pārzinis, kurš noteic YumiTaxi (YumiDriver) vadītāju personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.
Šajā Privātuma politikā lietotie jēdzieni "mēs" vai "mums" attiecas uz Latvijā dibinātu uzņēmumu YumiTaxi sia kā YumiTaxi (YumiDriver) lietotnes īpašnieku.

1. Personas dati, kurus mēs apstrādājam

* Vadītāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, dzīvesvieta;
* Vadītāju ģeogrāfiskā atrašanās vieta un braukšanas maršruts;
* Informācija par transportlīdzekli (tai skaitā tā reģistrācijas numuru);
* Vadītāja aktivitātes līmenis un vērtējumi;
* Vadītāja apliecības dati, fotogrāfija, profesionālo kvalifikāciju un personību apliecinoši dokumenti;
* Dati par kriminālsodiem un veiktajiem pārkāpumiem.
* Finanšu dati, kas attiecas uz transporta pakalpojumu sniegšanu, netiek uzskatīti par personas datiem, jo vadītāji piedāvā transporta pakalpojumus saimnieciskās un profesionālās darbības ietvaros.
2. Datu apstrādes mērķi
YumiTaxi ievāc un apstrādā personas datus ar mērķi savienot pasažierus ar vadītājiem, lai nodrošinātu pēc iespējas ērtāku un ātrāku pārvietošanos.
Ģeogrāfiskā atrašanās vieta un braukšanas maršruts tiek izmantoti, lai analizētu ģeogrāfisko apgabalu, kurā notiek pārvietošanās, un sniegtu padomus vadītājiem. Ja tu nevēlies izpaust pasažieriem savu atrašanās vietu, tev vajadzētu aizvērt YumiTaxi lietotni vai norādīt YumiTaxi lietotnē, ka šobrīd neesi tiešsaistē un nepiedāvā transporta pakalpojumus.
Vadītāja apliecība, informācija par profesionālo kvalifikāciju un personu apliecinoši dokumenti, kā arī dati par kriminālsodiem un veiktajiem pārkāpumiem tiek izmantoti, lai noteiktu to atbilstību normatīvajiem aktiem un noskaidrotu personas piemērotību vadītāja pienākumu izpildei.
YumiTaxi lietotnē tiek parādīta vadītāja fotogrāfija, vārds, automašīnas numurs un modelis, kā arī telefona numurs un ģeogrāfiskā atrašanās vieta, lai palīdzētu klientiem identificēt vadītāju un auto.
Tu saņemsi pārskatus no YumiTaxi Vadītāju vietnes , kuros būs norādīta informācija par tavu aktivitātes līmeni un vērtējumiem. Šāds pārskats un vērtējumi ir nepieciešami, lai sniegtu uzticamu pakalpojumu YumiTaxi klientiem.
3. Juridiskais pamats
Personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu ar vadītāju noslēgtā līguma izpildi. Vadītāja identifikācijas datu un ģeogrāfiskās atrašanās datu apstrāde ir priekšnoteikums YumiTaxi pakalpojumu izmantošanai.
Personas dati var tikt apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām interesēm izmeklējot un atklājot krāpnieciskus maksājumus.
Ar kriminālsodiem un veiktajiem pārkāpumiem saistītie dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu juridisku pienākumu ievērošanu.
4. Saņēmēji
Tavi personas dati tiek atklāti tikai tiem pasažieriem, kuru izsaukumu Tu esi pieņēmis. Pasažieri redzēs vadītāja vārdu, automašīnas numuru un modeli, telefona numuru, fotogrāfiju un ģeogrāfisko atrašanās vietu. Pasažieri redzēs vadītāja personas datus arī maksājuma kvītī.
Atkarībā no vadītāja atrašanās vietas, personas dati var tikt atklāti YumiTaxi grupas uzņēmumiem un partneriem (vietējiem meitasuzņēmumiem, pārstāvjiem, filiālēm, aģentiem). Datu apstrāde no YumiTaxi grupas uzņēmumu un partneru puses notiks balstoties uz tādiem pašiem noteikumiem, kā norādīts šajā privātuma politikā.
Atbilstoši normatīvajiem aktiem un juridiskajiem pienākumiem, YumiTaxi var koplietot Tavus personas datus nodokļu iestādēm fiskalizācijas nolūkos.
5. Drošība un piekļuve
Jebkādi personas dati, kas ievākti pakalpojumu sniegšanas gaitā, tiek nodoti un uzglabāti YumiTaxi servera, kurš atrodas Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā. Tikai pilnvaroti YumiTaxi grupas uzņēmumu un partneru darbinieki var piekļūt personas datiem, un tiem var piekļūt tikai un vienīgi ar mērķi risināt jautājumus, kas saistīti ar mūsu pakalpojumu lietošanu (tai skaitā strīdus par transporta pakalpojumiem).
YumiTaxi grupas uzņēmumi un partneri var piekļūt personas datiem tikai tādā mērā, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu klientu atbalstu konkrētajā valsti.
6. Pasažieru personas datu apstrāde.
Tu nedrīksti apstrādāt pasažieru personas datus bez mūsu atļaujas..
Tu nedrīksti sazināties ar pasažieriem vai ievākt, reģistrēt, uzglabāt, dot piekļuvi, lietot vai savstarpēji izmantot personas datus, kurus norādījis pasažieris vai kuri tev pieejami ar YumiTaxi lietotnes starpniecību, jebkādam mērķim, kas nav saistīts ar transporta pakalpojumu izpildi.
Tev ir jāievēro Pasažieru Privātuma politikā (http://www.yumitaxi.com) minētie noteikumi un nosacījumi pasažieru personas datu apstrādei. Mēs esam tiesīgi bloķēt tavu YumiTaxi vadītāja kontu un pieprasīt zaudējumu segšanu gadījumā, ja Tu esi pārkāpis klientu datu apstrādes noteikumus.
7. Piekļuve, labošana, saglabāšana, dzēšana un datu pārnesamība
Personas datus, kurus apstrādā YumiTaxi un kuri tiek ievadīti YumiTaxi lietotnē var skatīt un labot YumiTaxi Vadītāju vietnē (YumiDriver ).
Tavi personas dati tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr būs aktīvs tavs vadītāja konts. Ja tavs vadītāja konts tiks slēgts, tavi personas dati tiks uzglabāti vēl papildus 5 gadus.
Dati, kas nepieciešami grāmatvedības vajadzībām, tiek uzglabāti 7 gadus.
Gadījumā, ja rodas aizdomas par administratīvu vai noziedzīgu nodarījumu, krāpniecisku darbību vai nepatiesas informācijas sniegšanu, dati tiek uzglabāti 10 gadus.
Strīdu gadījumā, datus nepieciešams uzglabāt līdz to atrisinājumam vai strīda prasības termiņa beigām.
Atbilde uz pieprasījumiem dzēst vai pārvietot personas datus, kas iesniegti ar e-pasta starpniecību, tiek sniegta mēneša laikā, attiecīgi nosakot datu dzēšanas vai pārvietošanas izpildes laiku.
8. Strīdu risināšana
Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek risināti ar klientu atbalsta info@yumitaxi.com starpniecību.
Uzraudzības iestāde Latvijā ir Datu valsts inspekcija www.dvi.gov.lv, ar kuru var sazināties, rakstot uz e-pastu info@dvi.gov.lv


Privātuma politika YumiTaxi autovadītājiem spēkā stāšanās datums: 10.08.2021© All Right Reserved. yumitaxi.com
e-mail us: info@yumitaxi.com