Privātuma politika YumiTaxi Pasažieriem
YumiTaxi sia, reģistrācijas numurs 40203222413,jur. adrese: Rīga,Jasmuižas iela 18 k-1 -34, LV-1021, Latvija, ir datu pārzinis, kurš noteic YumiTaxi pasažieru personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.
Šajā Privātuma politikā lietotie jēdzieni "mēs" vai "mums" attiecas uz Latvijā dibinātu uzņēmumu YumiTaxi sia kā YumiTaxi lietotnes īpašnieku.
1. Personas dati, kurus mēs apstrādājam
Pasažiera vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese.
Pasažiera atrašanās vieta, laiks un brauciena galamērķis.
Maksājumu informācija.
Informācija par strīdu gadījumiem.
Identifikācijas dati no ierīces, kurā instalēta YumiTaxi lietotne.
2. Personas datu apstrādes mērķis
Mēs ievācam un apstrādājam personas datus, lai nodrošinātu iespēju pasažieriem un vadītājiem būt saistītiem, nodrošinot efektīvāku pārvietošanos pa pilsētu.
Mēs uzrādām pasažiera atrašanās vietu un tālruņa numuru autovadītājam, lai efektivizētu pasažiera iekāpšanas procesu automašīnā. Dati par atrašanās vietu tiek ievākti tikai tad, kad YumiTaxi lietotne tiek aktivizēta. Atrašanās vietas datu ievākšana tiek pārtraukta līdz ar YumiTaxi lietotnes aizvēršanu. Atsevišķās valstīs mēs varam nenorādīt pasažiera tālruņa numuru, bet citu numuru, kas īslaicīgi tiek pāradresēts uz pasažiera telefonu, nodrošinot saziņas iespēju starp vadītāju un pasažieri.
Mēs varam izmantot atrašanās vietas informāciju, lai atrisinātu ar pārvadājumu servisa kvalitāti saistītus jautājumus.
Mēs izmantojam pasažieru kontaktinformāciju, lai paziņotu par pieejamajiem YumiTaxi lietotnes atjauninājumiem.
Mēs ievācam datus par pasažieru un vadītāju veiktajiem maršrutiem, lai analizētu servisa ģeogrāfisko pārklājumu un tālāk rekomendētu vadītājiem visefektīvākos maršrutus.
Tavs vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiks izmantoti komunikācijai ar tevi.
Mēs ievācam maksājumu informāciju, lai apstrādātu pasažiera maksājumus pārvadātāja vārdā.
Klientu atbalsta servisa dati tiek apkopoti katrā gadījumā atsevišķi, un tiek uzglabāti strīdu gadījumu un servisa kvalitātes problēmu risināšanai.
3. Juridiskais Pamatojums
Personas dati tiek apstrādāti, lai pasažieriem nodrošinātu līgumā paredzēto pakalpojumu. Mēs ievācam un apstrādājam pasažieru datus, kas iesūtīti YumiTaxi lietotnes instalēšanas un lietošanas procesa laikā.
YumiTaxi pakalpojumu lietošanas priekšnosacījums pasažieriem ir piekrišana personas identifikācijas un atrašanās vietas datu apstrādei.
Personas dati var tikt apstrādāti arī krāpnieciska veida maksājumu atklāšanai un izmeklēšanai un citām tamlīdzīgām darbībām.
4. Datu Saņēmēji
Pasažieru personas dati tiek atklāti tikai vadītājam, kurš ir aktivizējis YumiTaxi lietotni; šādā gadījumā vadītājs redz pasažiera vārdu, tālruņa numuru (dažās valstīs numurs ir maskēts) un atrašanās vietas informāciju.
Pēc transporta pakalpojuma nodrošināšanas, pasažiera vārds, uzvārds un tālruņa numurs (dažās valstīs numurs ir maskēts) vadītājam ir redzams vēl 24 stundas. Tas nepieciešams, lai atrisinātu dažādus ar pakalpojuma sniegšanu saistītus jautājumus, piemēram, lai sazinātos ar pasažieri, kurš transportlīdzeklī aizmirsis savas personīgās mantas.
Pasažieru sniegtās atsauksmes par saņemtā servisa kvalitāti ir anonīmas, un vadītāji nesaņem to pasažieru vārdus, uzvārdus un tālruņa numurus, kuri ir snieguši atsauksmes un vērtējumus.
Atkarībā no pasažiera atrašanās vietas, pasažiera personas dati var tikt atklāti YumiTaxi grupas un partneruzņēmumiem (vietējiem meitas uzņēmumiem, to pārstāvjiem, sadarbības partneriem, aģentiem utt.). Uz YumiTaxi grupas un partneruzņēmumu personas datu apstrādes procesu attiecināmi šajā privātuma politikā rakstītie noteikumi.
5. Drošība un Piekļuve
Jebkuri, pakalpojuma sniegšanas laikā, iegūtie personas dati tiek nodoti un uzglabāti YumiTaxi servera, kuri atrodas Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijās. Tikai pilnvarotiem YumiTaxi grupas uzņēmumu un partneru darbiniekiem ir pieeja personu datiem; viņiem atļauts piekļūt šiem datiem tikai gadījumos, kad jārisina ar pakalpojuma izmantošanu radušies jautājumi (ieskaitot strīdus par transporta pakalpojumiem).
YumiTaxi grupas un partneru uzņēmumiem ir piekļuve tikai tiem personas datiem, kas nepieciešami klientu apkalpošanas nodrošināšanai konkrētajā valstī, vairāk skatīt https://yumitaxi.com
Atrašanās vietas dati tiek apstrādāti anonīmā formā un personalizēti tikai gadījumos, kad atrašanās vietas informāciju nepieciešams saistīt ar strīdu vai krāpniecisku gadījumu risināšanu.
Dati, kas tiek izmantoti statistiskiem, pētnieciskiem un/vai zinātniskiem nolūkiem, netiek identificēti, un ir anonīmi.
6. Piekļuve un Rediģēšana
Tu vari piekļūt saviem personas datiem un tos atjaunot YumiTaxi lietotnē.
7. Datu Uzglabāšana
Tavi personas dati tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr vien tavs pasažiera konts būs aktīvs. Ja tavs konts ir slēgts, personas dati tiek dzēsti (šajā sadaļā izklāstītajā kārtībā) no datubāzēm, izņemot gadījumus, kad šādu datu uzglabāšana nepieciešama grāmatvedībai, strīdu gadījumu risināšanai vai krāpniecības novēršanas nolūkiem.
Pasažieriem piegādātie finanšu dati, kas attiecas uz saņemtajiem transporta pakalpojumiem, tiks uzglabāti 3 gadus pēc pēdējā brauciena.
Dati, kas ievākti grāmatvedības vajadzībām, tiks uzglabāti 7 gadus pēc pēdējā brauciena.
Aizdomu gadījumos par noziedzīgu nodarījumu, krāpniecības mēģinājumu vai nepatiesas informācijas sniegšanu, dati tiks uzglabāti 10 gadus.
Strīdu gadījumos, kas attiecas uz maksājumiem, dati tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr prasība ir apmierināta vai pienākušas strīdu prasības termiņa beigas.
Veikto braucienu datu vēsture tiks uzglabāta 3 gadus, pēc tam dati tiks anonimizēti.
Lūdzu, ņem vērā, ka YumiTaxi lietotnes izdzēšana tavā ierīcē, nenoved pie tavu personas datu dzēšanas.
Ja YumiTaxi lietotne nebūs lietota 3 gadus, mēs tevi informēsim un lūgsim apstiprināt to, vai konts arvien ir aktīvs. Noraidošas atbildes gadījumā, konts tiks slēgts un personas dati dzēsti, izņemot gadījumus, kad šādus datus nepieciešams uzglabāt grāmatvedībai, strīdu gadījumu risināšanai vai krāpniecības novēršanas nolūkiem.
8. Dzēšana
Paturi prātā, ka jebkura prasība par personas datu dzēšanu ir iespējama tikai tad, ja mēs tavu kontu dzēšam pavisam. Tā rezultātā tu vairs nevarēsi izmantot dzēsto kontu, lai lietotu YumiTaxi lietotni.
Uz jebkuru personas datu dzēšanas prasību, kas iesūtīta e-pastā, mēs atbildēsim mēneša laikā un precizēsim datu dzēšanas laiku.
9. Datu Pārnesamība
Uz jebkuru personas datu pārnešanas prasību, kas iesūtīta e-pastā, mēs atbildēsim mēneša laikā un precizēsim datu pārnešanas laiku. Pēc tam, kad prasību iesniegušais klients tiks atpazīts, mēs tevi nodrošināsim ar personas datiem, kas ietver kontaktinformāciju, braucienu vēsturi par pēdējiem 3 gadiem un maksājumu informāciju.
10. Tiešais mārketings
Tava e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs tiks izmantoti tiešā mārketinga ziņu nosūtīšanai tikai tad, ja esi sniedzis tam piekrišanu caur mājaslapu www.yumitaxi.com vai YumiTaxi lietotni. Mēs paturam iespēju personalizēt tiešā mārketinga ziņojumus, izmantojot informāciju par taviem YumiTaxi lietotnes lietošanas paradumiem (izmantošanas biežums, braucieni, maksājumi).
11. Strīdu izskatīšana
Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek risināti ar klientu atbalsta info@yumitaxi.com starpniecību.
Uzraudzības iestāde Latvijā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv), ar kuru var sazināties, rakstot uz e-pastu info@dvi.gov.lv

Privātuma politika YumiTaxi Pasažieriem spēkā stāšanās datums: 10.08.2021.

© All Right Reserved. YumiTaxi.com.
e-mail us: info@yumitaxi.com